TRƯỜNG TH MINH DIỆU A TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN 2021

Nhằm giúp cho các em thể hiện năng khiếu ca, múa, tự tin biểu diễn trên sân khấu. Ngày 31 tháng 01 năm 2021, Trường Tiểu học Minh Diệu A tổ chức Hội thi văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân năm 2021.