Cắt băng khánh thành 6 phòng học lầu Trường TH Minh Diệu A