TRÒ CHƠI ĂN QUẢ.

TRÒ CHƠI ĂN QUẢ.

Mỗi đội cử 01 thành viên lên thực hiện trong vòng 05 phút. Thành viên đội nào ăn nhiều hơn thì thắng cuộc.
TRÒ CHƠI CHUNG SỨC

TRÒ CHƠI CHUNG SỨC

Trò chơi chung sức Mỗi đội 06 thành viên thổi bong bóng bằng ống nhựa. Đội nào thổi bong bóng bể trước là thắng.