16/04/19  Tin của trường  83
05 thầy cô tham dự Hội thi GVCN lớp giỏi cấp huyện đều đạt giải 100%
 09/04/19  Kết quả thi đua  47
KQ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 16-17
 27/03/19  Tin của trường  98
Cô giáo: Trần Thị Tha dự Hội thi GVCN lớp giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019