A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch dạy học định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh 2020-2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU           

          1. Mục đích

           Rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung vượt quá mức cần đạt về kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa.

          Nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh; công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường. Tăng cường tổ chức cho học sinh luyện tập, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn.

          Khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch.

          Giúp cán bộ quản lý thuận tiện trong việc chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

          2. Yêu cầu

          Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

          Trong quá trình dạy học, GV quan sát, nhận xét, đánh giá, phản hồi một cách chính xác để giúp HS điều chỉnh mình ngay trong quá trình học; đồng thời dựa vào kết quả HS đạt được, GV điều chỉnh phương pháp, kỹ thuật, phương pháp cho phù hợp.

Tập tin đính kèm
Tác giả: Dương Chí Tình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan