26/03/19  Chuyên đề Giáo dục  107
Cô giáo: Phạm Ngọc Ánh dạy minh họa chuyên đề môn Tiếng Việt 3 (VNEN)
 26/03/19  Chuyên đề Giáo dục  77
Thầy giáo: Nguyễn Xuân Hồng dạy minh họa chuyên đề môn Toán lớp 3 VNEN tại trường TH Minh Diệu A
 20/03/19  Chuyên đề Giáo dục  99
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC BẰNG PP BTNB LỚP 4
 20/03/19  Chuyên đề Giáo dục  53
CHUYÊN ĐỀ DẠY PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 4